Územní plán

Jaký má význam územní plán?

Stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. S ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení na plochy s rozdílným využitím. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce a je závazný pro tzv. územní rozhodnutí.

 

S kým se územní plán projednává a mohou se občané k němu vyjádřit?

 

Návrh územního plánu se projednává s dotčenými orgány a krajským úřadem, kteří mohou uplatňovat k němu připomínky. Občané se k jeho návrhu mohou vyjadřovat po jeho zveřejnění a při veřejném projednávání na besedách s občany.

 

 

Kde se můžeme s ním seznámit?

V současnosti probíhají veřejné besedy s občany podle jednotlivých územních částí SML.Územní plán a jeho případné pozdější změny schvaluje zastupitelstvo. Více na webových stránkách statutárního města Liberec - zde

 

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt