Městské organizace

Pro celou řadu speciálních činností ve městě si samospráva města zřizuje tzv. městské organizace. Důvodem je především rozsah činností, které by nebylo možné pokrýt přímo úřadem, resp. Magistrátem. Typickým příkladem je Dopravní podnik, Technické služby, Divadla, ZOO a dlouhá řada dalších organizací, o kterých leckdy běžný občan ani neví. Formy takových organizací jsou různé, v závislosti na tom, nakolik těsně nebo volně je nezbytné řídit jejich činnost, případně dohlížet na jejich činnost.

Rada města ve většině případů jmenuje a odvolává ředitele, rozhoduje o kontrolách, financování a rozpočtu organizace. Rada města nemá přímý vliv na chování managementu organizace, kde ředitel je podobnou autoritou, jako v úřadu tajemník. Množství zaměstnanců města se tak významně zvyšuje, aniž by přímo podléhali zvoleným zástupcům města.

 

Jaké společnosti zřizuje SML a jak se člení?

Statutární město Liberec zřizuje společnosti s účastí města.

Člení se na:

 

1) společnosti vlastněné SML (100 %-ně vlastněné):

Sportovní areál Liberec, s.r.o.

Liberecká informační služba, a.s.

Sportovní areál Ještěd, a.s.

Technické služby města Liberce. a.s.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. s 99,96 % podílem SML a 0,04 % podílem SMJ).

 

2) společnosti s minoritním podílem ( menším než 50 %)a ten je v následujících společnostech:

ČSAD Liberec, a.s. s dceřinými společnostmi Autocentrum Nord, a.s. a FinReal Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. s většinovým podílem Libereckého kraje

Teplárna Liberec, a.s.

F.C.C. Liberec, s.r.o. (dříve A.S.A. Liberec s.r.o.)

Severočeská vodárenská společnost, a.s., což je společnost s působností v Ústeckém kraji a velké části Libereckého kraje.

 

Jak může SML ovlivnit činnost u společností s minoritním podílem?

SML možnost ovlivnit  chod těchto společností jako akcionář, člen valné hromady. V některých společnostech může mít zástupce v kontrolním orgánu.

 

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt