Samospráva města
Primátor
Jaká jsou pravidla při volbě nového primátora  a Rady města po komunálních volbách?

Jednání  ustanovujícího zasedání zastupitelstva vede stále stávající primátor (primátorka) a to až do zvolení nového. Nejdříve všichni zastupitelé složí jednotlivě a jmenovitě slib zastupitele dle zákona.


Volba nového primátora pak probíhá na základě rozhodnutí zastupitelstva o způsobu volby, buď veřejnou volbou (aklamací) nebo tajnou volbou. O způsobu volby rozhodne zastupitelstvo veřejným hlasováním. Všechna hlasování musí být rozhodnuta minimálně nadpoloviční většinou všech 39 členů zastupitelstva. V případě Liberce je to minimálně 20 členů ze 39.


Po zvolení se nový primátor ujme řízení jednání zastupitelstva.


Zastupitelstvo hlasováním rozhodne o počtu členů Rady města a počtu náměstků primátora (v Liberci maximálně 11 včetně primátora a náměstků)
Zastupitelstvo hlasováním zvolí náměstky primátora a členy Rady města (tajně nebo veřejně) v počtu stanoveném zákonem.
Primátor a náměstci jsou tzv. uvolnění pro výkon funkce – pobírají měsíční plat.


Ostatní členové Rady jsou neuvolnění ze svých zaměstnání a zúčastňují se pouze jednání Rady a případných dalších orgánů města stejně jako ostatní zastupitelé. Náleží jim pouze náhrada mzdy za strávený čas.


Vše probíhá v souladu s dikcí zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 103 - § 108

Jaké podmínky musí kandidát na primátora splňovat?
Dle výše zmíněného zákona musí být starosta občanem České republiky. Další podmínkou je, aby sám kandidát byl členem zastupitelstva. Většinou to bývá lídr vítězné politické strany, nebo strany, která je schopna vytvořit s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu většinovou, životaschopnou koalici.
Kolikrát může být ten stejný primátor do své funkce zvolen znovu?
Funkční období primátora je čtyřleté. Ale jednotlivec může být do této funkce zvolen  neomezeně.
Zpět na poradnu
Rychlý kontakt