Majetkoprávní operace statutárního města Liberec

Jaké úkony mezi ně můžeme zahrnout?

Patří sem úkony schvalované zastupitelstvem např. prodej, bezúplatný převod, směna, výkup nemovitostí, zřízení zástavního práva, přidělování dotací, rozdělování prostředků fondů, zřízení či rušení organizací zřizovaných SML atd. Více informací v zápisech z jednání zastupitelstva.

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt