Magistrát města Liberce
Jaké je základní dělení činností magistrátu?

Úřad řeší řadu úkolů při rozhodování a správě města. Základním dělením činností je tzv. samospráva a státní správa.

 

Jaké je hlavní činnost samosprávy ?

Typickými samosprávnými činnostmi jsou návrhy a rozhodování o majetku města – prodeje, nákupy, také úvěry (dluhy), rozhodování o budoucnosti města (strategický plán) a dlouhá řada dalších činností. Rozhodující úkony podává úřad formou návrhů ke schválení Radě města, která pak nese odpovědnost vůči Zastupitelstvu.

 

Jaká je hlavní činnost státní správy?

Státní správou jsou činnosti, které stát tzv. přenesl na Magistrát (přenesená působnost). Typickými činnostmi jsou úkony Stavebního úřadu, matrika, výdej osobních dokladů (i řidičských průkazů), například i svatební obřady i rozhodování v sociálních službách a podobně. Garantem správnosti je tajemník, ve zvláště vymezených úkonech primátor.

 

Jakou úlohu má tajemník magistrátu?

Ředitelem úřadu je tajemník, který je nadřízen všem úředníkům (podepisuje pracovní smlouvy a platové výměry, rozhoduje o přijetí do pracovního poměru i jeho ukončení). Má mimořádné pravomoci v pracovně právních vztazích jako vedoucí organizace. Je jmenován i odvoláván na základě rozhodnutí Rady primátorem a jeho jmenování i odvolání ještě podléhá souhlasnému vyjádření ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt