Poradna

Poskytujeme poradenství občanům, kteří se ocitnou v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem a jsou ochotni se aktivně podílet na rozkrytí jednotlivých kauz, včetně potřebné morální podpory a podpory technicko-odborné tak, aby bylo možné vybrané kauzy dotáhnout do konce.
Témata
Žádost o informace
Veřejné zakázky
Městská samospráva
Magistrát města Liberce
  • Státní správa
  • Samospráva
Městské organizace
Příspěvkové organizace
Územní plán
Majetkoprávní operace
Dotační politika
Radniční zpravodaj
Zveřejňování smluv
Střet zájmů
Ochrana oznamovatelů
Financování politických stran
Rychlý kontakt