Navyšování platů řidičů jako skrytá forma lobbingu autobusových firem

Navyšování platů řidičů jako skrytá forma lobbingu autobusových firem
01.10.2017

Ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci a spolkem Naši politici jsme připravili analýzu procesu, kterým byly navýšeny platy řidičů v automobilové dopravě. Podařilo se nám ukázat, že ne vždy sledují požadavky na růst mezd zaměstnanců proklamované cíle. Pod tlakem na stát, aby navýšil mzdy řidičům autobusů se skrývá lobbing firem, které zajišťují pro veřejný sektor v rámci outsourcingu provoz autobusové dopravy.

Pouhé dva dny před krajskými volbami schválila vláda ČR navýšení mezd u řidičů veřejných linkových autobusů o téměř 40 procent. Jedná se o výsledek několikaměsíčního jednání tripartity i odborářského tlaku. Za zdánlivě dobrým koncem pro silně podhodnocenou práci šoférů se ale skrývá lobbistický příběh, jenž se neodvíjí od odborářů, ale od velkých dopravců, kteří pro kraje za veřejné prostředky realizují autobusovou dopravu.

Na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který 5. 10. 2016 prošel vládou, se mzdy šoférů navýší ze současných 71,60 korun za hodinu na 98,10 korun. Dalším navýšením bude zhruba sedm korun za ztížené pracovní prostředí. Řidiči, kteří ve své práci tráví mnoho hodin z pracovního dne, se dočkají i zvýšení příplatků za čekání mezi jízdami, ze současných minimálních 50 korun se hodinová sazba zvedne na 88 korun.

Vláda ani kraje zatím sice nevědí, kde na navýšení mezd vezmou peníze – podle končícího předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška (ČSSD) půjde zhruba o miliardu korun, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přislíbil hejtmanům pomocnou ruku. To, že budou chtít doplatit náklady na řidiče, již avizovali majitelé dopravních firem, které pro kraje autobusové linky zajišťují.

 

Příběh začíná na severu

Iniciativa na navýšení mezd pro řidiče veřejných linek vzešla oficiálně z odborové organizace společnosti BusLine a.s., která je domovská v Libereckém kraji, ale v současné době je již třetím největším autobusovým dopravcem v celé zemi. Právě v Libereckém kraji si firma BusLine, která své vlastníky dlouhé roky skrývala v daňových rájích, vybudovala silnou pozici díky síti vztahů s městskými a zejména krajskými politiky i zdejšími významnými podnikateli.

Celý tlak na vládu ohledně navýšení mezd řidičů se zaštiťoval odborářským bojem za spravedlivější ohodnocení, ale z výsledků je patrné, že nakonec nahrávají zájmům dopravce.

„Během veřejné soutěže musí dopravce podat takovou nabídku, ze které bude schopen adekvátně zaplatit své vlastní řidiče. Soukromí dopravci, kteří ve své nabídce počítali s adekvátní mzdou pro své řidiče, mohli veřejnou soutěž nespravedlivě prohrát a dochází zde tedy k dalšímu plýtvání s veřejnými prostředky,“ vysvětlil analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny.

Skutečný vlastník BusLine zůstává skrytý, mezi adresy vlastníků v nedávné minulosti patřily například Kypr nebo Grenadiny, hlavní vliv ve společnosti si však skrze držení majoritního podílu akcií drží Jakub Vyskočil. V Libereckém kraji dostává BusLine největší díl autobusové dopravy za smluvních podmínek, který kritizuje nejen politická opozice, ale v poslední době ve městě Liberci také audit, který byl vypracován. BusLine dnes ovšem nejezdí jen v Libereckém kraji, ale i Královéhradeckém, Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském.

 

Klíčovou postavou společnosti je Jiří Vařil, právník, který měl vždycky dobré vztahy s politiky, a to napříč téměř celou politickou scénou. Byť se po kritice stáhl z jednatelské funkce BusLine, jsou jeho vazby na firmu snadno dohledatelné a i na veřejnosti vystupuje (například při soutěžích o královnu krásy z roku 2014) jako zástupce BusLine.

Linie politická

Sám Vařil byl v Libereckém kraji členem zdejšího Výboru dopravy, jmenovaným za KSČM, do sítě jeho konexí spadá i liberecká ODS, když v BusLine působí ve vedení i dozorčí radě Nicol Bradíková, někdejší souputnice krajského radního a pozdějšího šéfa Pozemkového fondu Radima Ziky.

Dobré vztahy si BusLine drží i Starostové pro Liberecký kraj, kteří v regionu vládnou druhé volební období. Místopředsedou dozorčí rady BusLine je starosta Rychnova u Jablonce a člen SLK, František Chlouba. Ten figuroval rovněž a zároveň ve Výboru dopravy Libereckého kraje. Končícího radního pro dopravu za SLK Vladimíra Mastníka bylo možné vidět s Jiřím Vařilem na soukromých oslavách.

Do Vařilova politického portfolia patří i buňky liberecké ČSSD. V minulosti se nejen účastnil jejich sněmů, ale blízko měl i v současné době z korupce obviněnému bývalému předsedovi krajské ČSSD Robertu Duškovi. V současné době má ale zřejmě nejblíže k tajemníkovi kanceláře Asociace krajů ČR Radku Polmovi z ČSSD a jeho ženě Lence Kadlecové (ČSSD), která je v Libereckém kraji radní pro sociální oblast. Letos jim byl Jiří Vařil dokonce svědkem na jejich svatbě na zámku Stiřín. V Asociaci krajů Jiří Vařil zastává rovněž místo poradce pro dopravu.

Vedle přímých politických vazeb je ještě nutno zmínit vazby na zdejší podnikatelskou sféru. BusLine je významným sponzorem hokejového klubu Bílí tygři Liberec, jenž patří majitelům firmy Syner, která má tradičně blízko k zdejší politice, nejvíce k ODS. BusLine sponzoruje rovněž jablonecký fotbalový klub, který patří významnému místnímu politikovi ODS a předsedovi Fotbalové Asociace ČR Miroslavu Peltovi, který zároveň sedí v dozorčí radě zmíněného dopravního podniku.

Lobbista a klíčová postava BusLine Jiří Vařil  se účastnil v roli svědka na letošní svatbě krajské radní Lenky Kadlecové a tajemníka kanceláře Asociace krajů Radka Polmy. Fotografie byla stažena z důvodu výzvy právního zástupce lenky Kadlecové a Radka Polmy.

 

Linie odborů

A právě Asociace krajů, kde má nyní Jiří Vařil nejintenzivnější styky a vazby, byla významným prostředníkem v jednání mezi zástupci řidičů a vládou, která nakonec schválila navýšení jejich mezd. Asociace krajů například v době protestů řidičů, v prosinci 2015, výslovně doporučila nevyhlašovat další veřejné zakázky na dopravní obslužnost. To jednoznačně zvýhodňuje stávající dopravce, kde v některých krajích má BusLine silné zastoupení.

V Libereckém kraji je například předmětem kritiky situace, kdy stávající tři dopravci, mezi nimiž dominuje BusLine, jezdí pro kraj v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění za ceny, které jsou daleko vyšší než ceny, které nabídli při indikativních nabídkách poptaní dopravci. Podle jednoduchého srovnání mezi výše popsanými cenami doplácí Liberecký kraj na tu tuto situaci mezi 14 až téměř 40 miliony korun.

 

Význam Asociace krajů zmiňuje v závodním časopise společnosti BusLine i uvolněný člen a předseda odborů BusLine a jedna z hlavních postav vyjednávání za vyšší mzdy Jiří Kuchynka, autor tzv. Jablonecké výzvy, která se obrací na vládu a zástupce krajů například v tom, aby neposuzovali veřejné zakázky na dopravní obslužnost jen podle ceny.

 

Jiří Kuchynka ještě v roce 2014 velice silně coby odborový předák kritizoval politiku společnosti BusLine, která řidičům platí velice nízké mzdy. Bylo tomu například v únoru 2014, kdy vedení BusLine snížilo některým řidičům již tak nízké ceny 72 korun na hodinu na 61 korun na hodinu. Bez varování a plošně. Postiženi měli být, dle tehdejšího vyjádření Kuchynky, zejména odboráři. Poté, co se stal uvolněným, tedy firmou placeným odborářem, přenesla se ale zacílenost jeho kritiky na veřejný sektor, na vládu a kraje a nikoliv na vlastního zaměstnavatele.

 

Veliké protesty také v letošním roce vyvolala cenová politika firmy BusLine na Děčínsku, kde tamní řidiči, podle jejich vyjádření v médiích jezdí za něco málo více než 60 korun hrubého za hodinu, a na Českolipsku, kde se řidiči proti BusLine bouří kvůli cenám ještě nižším.

 

Dvě linie, jeden cíl

Celý příběh, který se v médiích prezentoval jako vítězný boj odborářů za navýšení mezd, se tak může dostat díky těmto skutečnostem do jiného světla. Příkladem může být právě příběh společnosti BusLine, která platí vlastním zaměstnancům neúnosně nízké mzdy za situace, kdy bohatne a stává se z lokální firmy významným republikovým hráčem na trhu s veřejnou dopravou.

Skutečnost, že jedna firma, díky vazbám na politiky i odbory, dopředu ví, že své náklady na řidiče bude mít saturované ze strany veřejného rozpočtu – krajů a potažmo státu, jí může navíc dávat velikou konkurenční výhodu na trhu a mezi ostatními dopravci. Díky tomuto postupu pak může při výběrových řízeních „podsekávat“ ceny a vítězit ve zdánlivě regulérních soutěžích.

Díky stykům s politiky se tak dočká nejen mohutných veřejných zakázek, které jsou vypisovány a udržovány kritizovaným a podezřelým způsobem, ale zároveň se jí skrze tlak profesionálních odborářů i další politické styky podaří přenést své další náklady na platy řidičům na veřejnou kasu. Minimalizace podnikatelského rizika, kterou zajistí mediální prezentace a zákulisní politické vyjednávání.

 

Dokumenty:

1. Analýza majetkové struktury BusLine a.s. a podnikatelských aktivit Jiřího Vařila

Cílem analýzy není zpochybnit nárok řidičů na adekvátní ohodnocení, ani zpochybnění práce odborů, ale poukázat na několik nestandardních okolností celého procesu a zejména na značně netransparentní pozadí firmy, z které požadavek na zvýšení platů vzešel.

Nestandardní faktory:

•    Požadavek vzešel z jablonecké odborové organizace společnosti BusLine a.s., která je dlouhodobě známa svými nestandardnímu smlouvami s Libereckým krajem a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ). Společnost byla roku 2014 vlastněna firmou ZVV Property Investment CZ s anonymní majetkovou strukturou. Hlavní osobou spojovanou se společností BusLine a.s. je Mgr. Jiří Vařil.

•    Jiří Vařil byl hlavním aktérem nedobrovolného převzetí společnosti ČSAD Semily od původního vlastníka Zdeňka Zemka a za firmu jednal až do roku 2012, kdy odešel z oficiálních funkcí. Bližší průzkum ukazuje na personální propojení a majetkové provázání BusLine a.s. s dalšími firmami Jiřího Vařila, které trvá až do současnosti.

•    Jiří Vařil je od roku 2013 členem výboru pro dopravu Libereckého kraje a na svém profilu LinkedIn uvádí jako své zaměstnání dopravní expert v Asociaci krajů ČR. Má široké politické konexe napříč politickým spektrem v Libereckém kraji – úzké přátelství ho pojí například s ředitelem Kanceláře Asociace krajů Radkem Polmou, s předsedou FAČR Miroslavem Peltou, který je předsedou dozorčí rady v Dopravním podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a s radním pro dopravu Vladimírem Mastníkem a dalšími. Blíže popsané politické vazby.

 

•    Za navýšení mezd řidičům se postavila Asociace krajů, která iniciovala jednání na Radě vlády. K uzavření dohody nakonec došlo pouhé dva dny před krajskými volbami. Výsledná dohoda tripartity počítá s přesunutím povolání řidiče linkových autobusů do vyšší platové třídy, zároveň však kraje odmítají, že částku mohou poskytnout ze svých rozpočtů. Na vyšších mzdách řidičům se finančně nepodílí soukromý dopravce.

Podnikatelské aktivity Jiřího Vařila

Obecně lze konstatovat, že podnikatelské aktivity Jiřího Vařila jsou mnohem širší, než je možné vyvodit z oficiálně přiznaných obchodních podílů. Provázanost mezi firmami, kde Jiří Vařil oficiálně nevystupuje a jeho přiznanými společnostmi leží v:

(a)    personálních vazbách – jedním z nejdůležitějších podnikatelských partnerů Jiřího Vařila je Jakub Vyskočil, současný předseda dozorčí rady, většinový vlastník a statutární ředitel BusLine a.s. V minulosti často působil ve statutárních orgánech firem společně s Jiřím Vařilem a často se stává majoritním vlastníkem těchto firem poté, co Jiří Vařil přestane ve firmě oficiálně vystupovat. Společně vlastní od roku 2009  Česko – Paraguayskou smíšenou obchodní komoru a figurují ve statutárních orgánech společností PM Solar s.r.o., která provozuje fotovoltaickou elektrárnu u obce Světec na ploše 10 ha a FVE Invest s.r.o.

(b)    firemních adresách – společnosti kolem Jiřího Vařila sídlí na vícero pražských adresách, jedna z primárních je v ulici Korytná 1538/4 v Praze Strašnicích, kde aktuálně sídlí více jak 40 firem, často s vlastníkem na adrese Egmont street Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny. Na adrese sídlí Česko – Paraguayská smíšená obchodní komora i tři firmy založené Jakubem Vyskočilem – Salvia Invest s.r.o., Ivierno Invest s.r.o. a EnergoGas Invest, s.r.o. a  Airmedia, s.r.o. Vlastníkem adresy Korytná 1538/4 je společnost  Airmedia, s.r.o.

(c)    auditorskou společností a právním zastoupením – společnosti u notářských zápisů a soudních jednání zastupuje právní společnost Pásek, Honěk a Partneři, která je odštěpenou kanceláří právní společnosti Vašíček a Partneři. JUDr. Milan Vašíček a jeho společnost V.F.H. Company service Ltd. je jedním z největších zakladatelů offshore společností a společností na klíč – firma založila jak Airmedia s.r.o., tak firmy BusLine a.s. a BusLine a.s. Real a.s.

Auditorskou firmou nejen společnosti BusLine a.s. je Finaudit s.r.o., firma patřící do skupiny FSG Group. Firma je zajímavá především v souvislostí auditního přezkoumání smluv mezi BusLine a.s. a DPMLJ z roku 2013. Podle kritizovaného auditu byly všechny smlouvy označeny za zcela standardní, sama firma však nejenže spolupracuje s BusLine a.s., ale má také úzké vazby na Miroslava Peltu, předsedu dozorčí rady DPMLJ. Místopředsedou představenstva celé skupiny FSG Group je totiž Dušan Svoboda – do 13. 6. 2016 třetí místopředseda FAČR, předseda Pražského fotbalového svazu a podle médií přítel Daniela Křetínského, vlastníka Sparty.

 

Analýza majetkové struktury BusLine a.s. Zdroj: Naši politici, z.s.

Analýza majetkové struktury BusLine a.s. Zdroj: Naši politici, z.s.

Offshore historie společnosti BusLine a.s.

Firmu BusLine a.s. založila společnost V.F.H. Company Service Ltd, jejíž sídlo je na Kypru, ale odštěpný závod společnosti má sídlo v České republice na adrese právní kanceláře JUDr Milana Vašíčka. Poté se vlastníkem BusLine a.s. stala společnost GECCO Corp se sídlem na karibském souostroví Svatý Vincenc a Grenadiny na adrese Richland Park, St. Vincent&The Grenadines. Společnost vlastnila BusLine a.s. jen krátké období roku 2010. V této době došlo k několika půjčkám, které navázaným společnostem poskytl Jiří Vařil.  GECCO Corp. opětovně vlastnila většinu akcií BusLine a.s. opět v roce 2013, jako mezičlánek mezi ZVV Property Investment CZ a nynějším konečným držitelem většiny akcií – Jakubem Vyskočilem.

Zdroj: výroční zpráva BusLine a.s. 2010

Zdroj: výroční zpráva BusLine a.s. 2010

ZVV Property Investment CZ se sídlem 2232 Nicosia, Latsia, Vasileias, 12B, Kyperská republika – v roce 2011 získala většinový podíl BusLine a.s. kyperská společnost ZVV Property Investment CZ. Podle Jiřího Vařila za firmou stál ruský investor Zubkov, toto tvrzení však nelze nijak prokázat. Fakticky společnost vlastnila majetkové podíly pouze ve společnostech, které lze spojit s osobou Jiřího Vařila. Do roku 2012 byla většinovým vlastníkem Airmedia s.r.o., do roku 2014 BusLine a.s., dále firem Průmyslové areály s.r.o. a FVE Minor s.r.o. V současné době je většinovým společníkem ve firmě STHJ 49 s.r.o., kde menšinový podíl drží Jiří Vařil, založila ji společnost Friulia Consulting a před jejím vstupem STHJ 49 s.r.o. dlouhodobě vlastnila Vlasta Vařilová a Jiří Vařil.

 

Současné majetkové vazby společnosti BusLine a.s.

 

Po kritice neprůhledné majetkové struktury BusLine a.s. došlo ve společnosti ke změně držených akcií a po offshorové společnosti GECCO Corp. se stal většinovým akcionářem Jakub Vyskočil společně s Tomášem Roubíčkem, který je dalším podílníkem v Česko – Paraguayské smíšené obchodní komoře. Aktuálně Jakub Vyskočil drží 99,98% podíl, současně zastává funkci statutárního ředitele BusLine a.s. a je předsedou dozorčí rady společnosti.

 

Majetkové účasti společnosti BusLine a.s.

 

Společnost BusLine a.s. je 25% vlastníkem FVE Invest s.r.o. založené v roce 2009 se sídlem na adrese Kaprova 13/14, Josefov, Praha 1. společně s Luskem Karlem, Astalošem Liborem a Pejšou Ondřejem – v této firmě byl od roku 2009 Jiří Vařil dlouholetým členem představenstva, od 5. ledna 2016 je ve funkci předsedy dozorčí rady. Jakub Vyskočil byl od roku 2009 členem dozorčí rady, od 5. ledna 2016 zastává funkci předsedy představenstva. Od roku 2016 je v představenstvu také Nikola Bradíková, tisková mluvčí společnosti BusLine a.s., která působí i orgánech společností Airmedia a BusLine a.s. FVE Invest je 100% vlastníkem výše zmíněné společnosti PM Solar, s.r.o.

 

Minoritní podíl 6,2 % má BusLine a.s. také ve společnosti Airmedia a.s. Do roku 2012 Airmedia vlastnila společnost ZVV Property Investment CZ, poté se stal většinovým vlastníkem Vyskočil Jakub a minoritní podíl má vedle BusLine a.s. také firma LUMICA, s.r.o, která je v likvidaci od března 2013 po dlouhodobém období se záporným jměním.

 

V orgánech Airmedia od založení společně vystupují Vyskočil Jakub, Vyskočil Ivan – známý herec a otec Jakuba Vyskočila a Gregor Jiří. Jiří Vařil ve firmě působil do roku 2012, tedy dokud byla vlastníkem kyperská offshore společnost. V roce 2015 se členem představenstva stala i Nikola Bradíková. Firma nemá žádné majetkové účasti v jiných společnostech.

 

Rozdělení společnosti: Společnost BusLine a.s., v roce 2015 rozdělila část svého majetku, přičemž odštěpené části jejího jmění přešly na společnosti Invierno Invest s.r.o. a na Selva Invest s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Praha Strašnice. Obě firmy byly založeny ve stejný den, 30. 6. 2014 a jejich jediným vlastníkem je Jakub Vyskočil.

 

Závěr

 

Pohled na pozadí obchodní struktury společnosti BusLine a.s. demonstruje složitost vzájemných majetkových a personálních vazeb a ilustruje rozsáhlost sítě firem, která se rozprostírá kolem podnikání Jiřího Vařila. Zároveň dokazuje, že společnost BusLine a.s. stále patří do stejných obchodních struktur jako za působení Jiřího Vařila, a tedy se lze těžko domnívat, že by neudržoval ve společnosti svůj vliv.

 

Důkazní perličkou může být i fotografie z castingu soutěže Miss Czech Press z roku 2014, které se Jiří Vařil zúčastnil jako zástupce BusLine a.s., přestože již dávno oficiálně ve společnosti nepůsobil (Miss Press).

 

Pokud k podnikatelským aktivitám Jiřího Vařila připojíme další možné vazby, představované

 

(a)    četnými politickými kontakty napříč politickým spektrem v Libereckým kraji,

(b)    kontakty na vlivné právnické skupiny,

(c)    předpokládanými zajímavými kontakty, které se mohly utvořit v minulosti, při vedení společnosti Friulia Consulting

(d)    novým angažmá v Asociaci krajů a v dopravním výboru Libereckého kraje

 

pak získává příběh, který vyústil ke zvýšení platů řidičů, další rozměr. Výsledek opatření se zdá být zatím natolik výhodný pro soukromé dopravce, že je možné předpokládat, že Jiří Vařil své kontakty pro přijetí takového řešení využil.

 

2. Analýza majetkové struktury BusLine, a.s.

 

http://www.cninp.cz/wp-content/uploads/2016/10/struktura-BusLine.jpg

 

Rychlý kontakt