Vedení RR ROP SV v kauze kostela Máří Magdalény nemluví pravdu

Vedení RR ROP SV v kauze kostela Máří Magdalény nemluví pravdu
11.04.2014

10. 4. 2013 zveřejnili zástupci RR ROP Severovýchod Vašák a Půta tiskové prohlášení, že v případě kontroverzního projektu Centrum podpory geotermálního využití energie nebyly vyplaceny peníze díky obezřetnosti Regionální Rady Severovýchod. Dle našich informací to ale není pravda. Měsíc před zatýkáním totiž uvolnila RR ROP SV k proplacení částku až dvacet milionů a popřela tím tak své rok staré usnesení. To zástupci RR ROP SV ale na tiskové konferenci zatajili. Podle našich informací mělo být právě toto rozhodnutí impulsem pro zásah protikorupční policie.

Regionální rada Severovýchod se 3. března 2014 rozhodla změnit styl financování projektu a umožnit příjemci dotace předložit žádost o průběžné financování až ve výši dvacet milionů korun. Na návrh a doporučení předsedy RR Martina Půty.
Toto měsíc staré rozhodnutí z března 2014 je přitom v přímém protikladu s usnesením Regionální rady Severovýchod z května 2013, kde se jasně uvádí, že projekt Centrum podpory geotermálního využití energie je rizikový, celá dotace bude uvolněna až po jeho skončení a žadatel se zavázal doložit, že má na realizaci celého projektu dostatek financí z hlediska cash flow a zavázal se splnit další zpřísňující podmínky.
Toto vše bylo novým rozhodnutím krajské rady anulováno a ROP Severovýchod byl připraven společnosti GEPO vyplatit až dvacet milionů korun, což představuje téměř polovinu požadované dotace (55 milionů Kč).
Podle našich informací bylo toto usnesení Rady regionu Severovýchod impulsem pro zásah protikorupční policie v Úřadu ROP Severovýchod, kvůli němuž je dnes obviněných osm lidí z pěti závažných trestných činů.
Zápisy z jednání regionální rady hovoří jasně. Regionální rada se z nejasného důvodu rozhodla vyjít projektu obnovy kostela Máří Magdalény vstříc, a byla připravena společnosti GEPO uvolnit v rozporu s rok starým usnesením až 20 mil. Kč. Vzhledem k problémům a pochybnostem, který celý projekt od počátku provázejí, toto rozhodnutí RR z 3. března 2014 nedává žádný smysl a také zpochybňuje vyjádření RR z 10. 4. 2014“ říká Jaroslav Tauchman za KPKP, o. p. s.
Kontakt:
Jaroslav Tauchman tel.: 7767749346
Tisková zpráva vydána v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci, podpořeného
v roce 2014 MV ČR.
Rychlý kontakt